درباره موزه گالری دیدی

درباره دیدی
بین دو شهر محمودآباد و نور در شهرستان ایزد ،شهر در ساحل زیبای دریای خزر در مازندران همیشه سرسبز و زیبا و در مجاورت مجتمع مسکونی دلکده هنرگاه و موزه گالری دیدی در فضایی هم سطح به مساحت حدود ۹۰۰۰ متر مربع در مجتمع ،فرهنگی هنری تجاری مسکونی دیدی با انگیزه کوشش برای شکوفایی بیشتر فرهنگ و هنر ایران در فضایی دلپذیر با معماری زیبا و مدرن بنا گردیده است و از آذرماه ۱۳۹۶ پذیرای بازدیدکنندگان است.
انگیزه ساخت این آوردگاه هنری و فرهنگی جدای از خواست دل و اندیشه سازنده آن برای زمینه سازی محل برخورد اندیشه ها پویائی اقتصاد هنر ایجاد تقاضا برای خرید آثار هنری و پشتیبانی از هنرمندان و مطرح کردن آن در ابعاد جهانی و بستر گسترده ی تواناییها و نبوغ هنرمندان ایران زمین بوده است. و این تلاش با کارآمد کردن اطلاعات دنیای هنر قیمت گذاری صحیح بجا و فراخور آثار هنری و جلب اعتماد مردم برای سرمایه گذاری در عرصه هنر و لذت بردن از زندگی روزانه با آثار هنری و ایجاد فضایی گسترده در عرصه هنر به دور از انحصار طلبی و رفتار انحصار طلبانه با هنرمندان در بستری باخرد و انصاف بر آورده خواهد
شد.
زین پس باید در این هنرگاه با متانت به تماشا بنشینیم جایی که اندیشه ها نگاهها و برداشتهای گوناگون به تماشا گذاشته خواهد شد که ممکن است برخی بعضی از آنها را برنتابند بایستی بردبار و خویشتن دار .باشیم کارهای به نمایش گذاشته شده برخی همیشگی و بسیاری نیز جایگزین خواهند شد و در زمانهای مختلف، آثاری برای فروش و نمایش ارائه خواهد گردید که با آثاری از هنرمندان و گالری داران و مجموعه داران برای فروش یا نمایش ارائه خواهد شد.
پژواک گشایش این جایگاه عرضه هنر معاصر ایران در ماهها و سالهای پیش رو با نمایش و فروش دستاوردهای خلاقانه و پر احساس هنرمندان باز تابش را نشان خواهد داد امید آنکه این بازتاب ،زیبا شکوفا ،اثر گذار ثمر بخش و افتخار آفرین باشد و این بالندگی پایدار و پردوام ادامه یابد.

keyboard_arrow_up